jueves, 8 de marzo de 2018

A dimensión emocional da aprendizaxe

As emocións inflúen de maneira decisiva na aprendizaxe. Todos puidemos comprobar algunha vez como aprendemos unha poesía que nos chegou adentro, un texto, unha frase dun escritor que nos impactou. Por iso cada vez se traballa máis con elas na aula, aínda que haxa docentes que lle restan importancia. Considero que é moi interesante formarse neste aspecto para descubrilo. No presente curso, tivemos unha actividade de formación que tiña por título “Aprender a pensar a través do diálogo”, da que unha parte importante era a dimensión emocional na aprendizaxe. Foi moi ben recibida e valorada polos asistentes. Hoxe leo no xornal unha entrevista a un experto na materia, Jesús C. Guillén. Algúns aspectos que destacou xa están comentados ao comezo, pero tamén quero sinalar algún outro como a importancia de espertar a curiosidade no alumnado, a competencia aprender a aprender, aprender xogando, o valor do esforzo e a memoria, o traballo colaorativo... É unha entrevista moi aproveitable. Moitos docentes e non docentes puideron asistir ao seu relatorio en Vigo. Sobran os comentarios vendo o auditorio con máis de 800 persoas para escoitar e disfrutalo.    

Serafín Vázquez, 7 de marzo de 2018 

No hay comentarios:

Publicar un comentario